محصولات ثمر گلچینی از بهترینها برای همه سلیقه ها

دانلود کاتالوگ محصولات
 محصولات ثمر
روغن کنجد یک لیتری ثمر
روغن کنجد نیم لیتری ثمر
روغن کنجد 250ml ثمر
ساشه
کنجد 400 گرمی  ثمر
کنجد برشته شده ثمر
روغن کنجد 380ml ثمر
روغن کنجد دو لیتری ثمر
حلب 4 لیتری روغن کنجد ثمر
روغن کنجد 4 لیتری ثمر
قطره
روغن کنجد حلب 16 لیتری
کنجد ممتاز یک کیلوگرمی ثمر
کنجد ممتاز ده کیلوگرمی ثمر
روغن کنجد پت 80 سی سی