روز جهانی قلب

روز جهانی قلب

🔴 روز جهانی قلب / ۲۹ سپتامبر
اقدامات
❤برنامه چکاپ از قلبتون رو بذارید تو برنامه تون
❤سیگار کشیدن رو امروز فراموش کنید و بجاش ورزش کنید.
❤ روغن کنجد ثمر مصرف کنید.
❤قلبتون رو بیشتر دوست داشته باشید.
#love_your_heart

 تاریخ : شنبه 7 مهر 1397     تعداد بازدید : 990