بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان سراسر کشور از خط تولید شرکت ثمر

بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان سراسر کشور از خط تولید شرکت ثمر

بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه های سراسر کشور از خط تولید کارخانه ثمر
در حاشیه پانزدهمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران در دانشگاه یزد

 تاریخ : یکشنبه 7 بهمن 1397     تعداد بازدید : 936