روغن کنجد ثمر و سلامت دندان ها

روغن کنجد ثمر و سلامت دندان ها

استفاده از روغن کنجد به جهت وجود #کلسیم در کنجد، انتخابی مناسب در وعده های غذایی به جهت داشتن دندان های سالم می باشد و از آنجاییکه این محصول بر روی #سلامت_دندان ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت؛ از اینرو، استفاده از آن موثر خواهد بود و همچنین باعث سفیدی دندان ها می گردد.