ارتباط با ما

آدرس کارخانه: یزد، اردکان، شهرک صنعتی اردکان، فاز مواد غذایی

تلفن: 32275337-035

فکس: 32275080-035

ایمیل: info@samarco.ir

اینستاگرام: Samar.natural.oil@